Privatlivspolitik

Duab beskytter dit privatliv

Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB (”Duab”, ”vi”, ”os”, ”vores”) sikrer, at dine personoplysninger behandles på en privatsikker måde med et godt beskyttelsesniveau og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler persondata om dig, der er vores kunde eller besøgende på vores hjemmeside Har du spørgsmål til vores privatlivsbeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte os Vores kontaktoplysninger er vist nedenfor under overskriften ”Kontaktoplysninger”.

Persondataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og er derfor ansvarlige for, at dine data behandles korrekt og sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi sælger produkter under flere forskellige mærker og via flere forskellige hjemmesider. Vi er dataansvarlig for persondata indsamlet duab.se, duab.eu, duab.fi, duab.no og fysisk butik i Mönsterås, Sverige.

Vores behandling af dine personlige data

Nedenstående tabel viser, hvor vi henter dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket retsgrundlag vi støtter behandlingen, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger. Du er ikke forpligtet til at dele dine personlige data med os. Men hvis du vælger ikke at dele nogen personlige data med os, vil vi ikke være i stand til at sælge eller levere produkter til dig, give dig kundeservice, sende dig markedsføring eller på anden måde interagere med dig med det formål at levere vores tjenester.

Data om vores kunder

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig eller folkeregistret (efter din anmodning)
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, adresse, telefonnummer
Formål med behandlingen:
Administrer dit køb, f.eks. identifikation og aldersbekræftelse, modtag ordren og lever produktet
Retsgrundlag:
Afslutning af aftale
Lagringstid:
7 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail og evt. andre personlige data, du vælger at dele med vores kundeservicemedarbejdere
Formål med behandlingen:
Give kundeservice
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at yde dig kundeservice efter anmodning (interesseafvejning)
Lagringstid:
7 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, tekniske detaljer, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt
Formål med behandlingen:
Analyser din onlineadfærd, tilpas og send dig markedsføring
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester (interesseafvejning).
Lagringstid:
3 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, ev. andre oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencen
Formål med behandlingen:
Administrer konkurrencer, du vælger at deltage i
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at levere konkurrencer til vores kunder (interesseafvejning)
Lagringstid:
3 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Personlige oplysninger du har givet i en anmeldelse, f.eks. navn
Formål med behandlingen:
Se anmeldelser for andre kunder og tilpas vores produkter og vores sortiment
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at vise anmeldelser og tilpasse produkter baseret på sådanne anmeldelser (interesseafvejning)
Lagringstid:
Indtil det anmeldte produkt udløber

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, information om dit køb og brug af produktet
Formål med behandlingen:
Administrer returneringer
Retsgrundlag:
Afslutning af aftale
Lagringstid:
7 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig via kameraovervågning i en fysisk butik eller via cookies på vores hjemmeside
Kategorier af personlige data:
Købs- og ordrehistorik, person- eller koordinationsnummer, video- og lydoptagelser, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller en af vores hjemmesider
Formål med behandlingen:
Forebyg misbrug af vores hjemmesider, tjenester eller produkter og forebygge kriminalitet, f.eks. bedrageri
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse for at sikre, at vores produkter og tjenester bruges i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser og gældende lovgivning (interesseafvejning)
Lagringstid:
3 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, oplysninger om dine køb
Formål med behandlingen:
Overhold gældende lovgivning, f.eks. love om klager, regnskab, skat og produktsikkerhed
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser
Lagringstid:
Dine personlige data behandles så længe det er påkrævet ved lov

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Navn, e-mail, oplysninger om dine køb
Formål med behandlingen:
Beskyt vores juridiske interesser, f.eks. i tilfælde af manglende betaling
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at varetage vores juridiske interesser, f.eks. få betalt (interesseafvejning)
Lagringstid:
7 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Fra dig
Kategorier af personlige data:
Oplysninger givet ved køb i butikken
Formål med behandlingen:
Analyser købsadfærd, tilpas og send dig markedsføring
Retsgrundlag:
Samtykke
Lagringstid:
3 år

Data om besøgende på vores websteder

Vi har indsamlet de personlige data:
Via cookies på vores hjemmesider
Kategorier af personlige data:
Tekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller en af vores hjemmesider
Formål med behandlingen:
Analyser din onlineadfærd, tilpas og send dig markedsføring
Retsgrundlag:
Samtykke
Lagringstid:
3 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Via cookies på vores hjemmeside
Kategorier af personlige data:
Tekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi
Formål med behandlingen:
For at sikre, at vores hjemmeside fungerer
Retsgrundlag:
Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at sikre, at vores hjemmeside fungerer som planlagt (interesseafvejning)
Lagringstid:
1 år

Vi har indsamlet de personlige data:
Via cookies på vores hjemmeside
Kategorier af personlige data:
Tekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi
Formål med behandlingen:
For at udvikle vores hjemmeside, f.eks. baseret på hvordan hjemmesiden bruges
Retsgrundlag:
Samtykke
Lagringstid:
1 år

Profilering

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder for at drage konklusioner om dine interesser og online adfærd. Dette kaldes profilering. Profilering gør os i stand til at oprette en kundeprofil, der indeholder information, f.eks. om, hvad du har købt hos os, og hvilke produkter du har vist interesse for på vores hjemmesider. Formålet med vores profilering er at sikre, at den markedsføring, der sendes til dig, f.eks. personlige tilbud eller såkaldte målrettede annoncer, er relevant.

Vores sociale mediekanaler

Vi behandler persondata, som vi får adgang til via vores kanaler på sociale medieplatforme for at markedsføre os selv og vores produkter samt interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere. Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at markedsføre os selv og vores produkter samt interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og partnere (interesseafvejning). Personoplysningerne behandles, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med persondatabehandlingen. For information om platformenes behandling af persondata i forbindelse med dit besøg på vores kanaler på sociale medier som Facebook, Instagram, Youtube, TikTok og LinkedIn henvises til den respektive platforms privatlivspolitik.

Hvem deler vi dine personlige data med?

Vi videregiver ikke personoplysninger til nogen anden (tredjemand), undtagen i situationer, hvor det er påkrævet for at opfylde en lovbestemt forpligtelse eller opfylde de formål, som vi behandler dine personoplysninger til. Tabellen nedenfor angiver situationer, hvor dine personlige data kan blive delt med tredjeparter.

Tredjepart:
Andre virksomheder i vores gruppe
Formål med deling:
Persondata skal muligvis deles med andre virksomheder i koncernen, fordi centrale funktioner som analyse, marketing og økonomi delvist varetages i fællesskab inden for koncernen, som vi er en del af.
Personlige oplysninger delt:
Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, købs- og ordrehistorik, information vedr. dine køb, andre oplysninger givet i logget ind-tilstand, tekniske oplysninger såsom IP-adresse, onlineadfærd osv.

Tredjepart:
Leverandører og partnere
Formål med deling:
Vi kan dele dine personlige data med forskellige leverandører og/eller partnere, hvis sådanne leverandører eller partnere har brug for dine personlige data for at kunne udføre deres opgaver for os, f.eks. cloud-tjenesteudbydere.
Personlige oplysninger delt:
Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, købs- og ordrehistorik, information vedr. dine køb, andre oplysninger givet i logget ind-tilstand, tekniske oplysninger såsom IP-adresse, onlineadfærd osv.

Tredjepart:
Myndigheder
Formål med deling:
Personlige data kan blive udleveret til myndigheder, når det er nødvendigt for at opfylde juridiske forpligtelser.
Personlige oplysninger delt:
Hvad der anses for nødvendigt for at overholde gældende lovgivning og for at beskytte rettigheder og ejendom.

Tredjepart:
Afhændelse
Formål med deling:
I tilfælde af, at vi har til hensigt at overføre hele eller dele af vores virksomhed, kan personlige data blive delt med en potentiel køber og eventuelle andre aktører i branchen.
Personlige oplysninger delt:
Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, købs- og ordrehistorik, information vedr. dine køb, andre oplysninger givet i logget ind-tilstand, tekniske oplysninger såsom IP-adresse, onlineadfærd osv.

Overførsel af personlige data til tredjelande

Vi kan overføre dine personoplysninger til nedenstående lande uden for EU/EØS.

Land:
USA
Er der en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau?
Nej, i stedet anvendes standardkontraktklausuler vedtaget af EU-Kommissionen som en sikkerhedsmekanisme.

Når vi overfører personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert, ved at anvende en passende sikkerhedsmekanisme, f.eks. Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du har ret til at få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os.

Dine rettigheder

Nedenfor følger en oversigt over de rettigheder, du som registrant har ifølge GDPR.

Ret til at trække samtykke tilbage

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke som retsgrundlag, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i bunden af denne privatlivspolitik.

Ret til information

Du har ret til at modtage information om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig og i så fald modtage en kopi heraf sammen med oplysninger om formålene med behandlingen, kategorier af personoplysninger, der behandles, kategorier af modtagere af de personlige data, opbevaringstid, dine rettigheder vedrørende behandlingen, eksistensen af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering), information om sikkerhedsmekanismer, der anvendes i tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS og, hvis dataene ikke er indsamlet fra dig, hvor dataene kommer fra.

Ret til rettelses

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller forældede, har du ret til at bede os om at rette eller supplere disse uden unødig forsinkelse.

Ret til sletning

Du har ofte ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Dette er tilfældet, når (i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev behandlet, (ii) du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er andet juridisk grundlag for behandlingen, (iii) du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller mod behandling, der finder sted med støtte i en interesseafvejning som retsgrundlag, og vi kan ikke påvise afgørende årsager til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, (iv) behandling finder ikke sted for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, (v) personoplysningerne er blevet behandlet på en ulovlig måde, eller (vi) personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger, vi støtter på retsgrundlaget interesseafvejning, herunder f.eks. profilering. Derudover har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Vi vil herefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til begrænsning af behandling

I nogle tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når (i) du mener, at personoplysningerne ikke er korrekte, og du afventer vores verifikation af nøjagtigheden af personoplysningerne, (ii) behandlingen er ulovlig, og i stedet for at personoplysningerne slettes, ønsker du behandlingen begrænses, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem for at kunne etablere, hævde eller forsvare retskrav eller (iv) når du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en afvejning af interesser, og du venter på, at verifikationen af, om vores legitime årsager opvejer dine, bliver afsluttet.

Ret til dataportabilitet

Når personoplysninger, du har givet os, behandles automatisk og med dit samtykke eller med støtte i en aftale med dig som retsgrundlag, har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre personoplysninger til en anden persondataansvarlig.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske databeskyttelsesmyndighed, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at levere visse funktioner på vores hjemmesider og for at forbedre hjemmesiden og sende bedre og mere personlig markedsføring. Vi bruger cookies i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og vores politik for cookies, se link til politik for cookies.

Ændringer

Vi har ret til at ændre privatlivspolitikken til enhver tid. I tilfælde af ændringer i denne privatlivspolitik offentliggør vi den tilpassede privatlivspolitik på duab.eu med information om hvornår ændringerne træder i kraft. Vi kan også informere om ændringer på anden passende måde.

Kontaktoplysninger

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik eller gældende lovgivning.

Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB (Duab)
Org.nr: 556395-8809
Postadress: Box 102, 383 23 Mönsterås, Sverige
E-post: info-dk@duab.eu
E-post: dataskyddsombud@hyma.se