Vilkår

Generelle vilkår og betingelser for salg til forbrugere

Kontaktoplysninger til Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB:

E-mail: info-dk@duab.eu

Adresse: Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB, Box 102, Södra vägen 3, 383 34 Mönsterås

Organisationsnummer: 556395-8809

Momsregistreringsnummer: VAT SE 556395880901

Generelt

Disse generelle handelsbetingelser (herefter benævnt vilkårene) gælder for salg af produkter og andet løsøre foretaget af Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB (herefter benævnt Sælger) og forbrugeren (herefter benævnt Kunden) via Sælgers hjemmeside (herefter benævnt hjemmesiden), telefon, e-mail eller anden måde. Ved køb indgås aftale mellem Kunden og Sælger.

For at kunne bestille på Hjemmesiden skal Kunden være fyldt 18 år. Sælger tillader ikke, i henhold til svensk lov, at kreditkøb foretages af personer under 18 år. Mindreårige kan med tilladelse fra en værge indgå aftale med Sælger.

Priser

Ved bestilling via Hjemmesiden gælder de priser, der er angivet på Hjemmesiden. Priserne er angivet i danske kroner og vises eksklusiv eller inklusive moms afhængig af kundens valg. Priserne inkluderer ikke betaling og forsendelsesgebyrer, som er angivet særskilt.

Produktinformation

Sælger forbeholder sig ret til at lave fejl i tekster og billeder på Hjemmesiden, såsom fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer og forkert offentliggjorte priser. Kunden har altid ret til at klage over varen, hvis der er en mangel.

Produktinformation

Sælger forbeholder sig ret til at lave fejl i tekster og billeder på Hjemmesiden, såsom fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer og forkert offentliggjorte priser. Kunden har altid ret til at klage over varen, hvis der er en mangel.

Kundeoplysninger

Ved registrering af en brugerkonto eller køb på Hjemmesiden vil Kunden blive bedt om at oplyse visse personlige oplysninger. Kunden er ansvarlig for, at alle oplysninger er fuldstændige og korrekte og er ansvarlig for eventuelle forkerte oplysninger. Kundens personlige data vil blive behandlet i overensstemmelse med Sælgers privatlivspolitik.

Kunden forpligter sig til at sikre, at ingen andre end Kunden kan bruge Kundens loginoplysninger. Kunden må ikke afsløre nogen uvedkommendes brugernavn og adgangskode og skal sørge for, at disse oplysninger opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Kunden skal straks underrette Sælger, hvis der kan opstå mistanke om, at en uvedkommende har fået adgang til Kundens adgangskode.

Hvis Sælger har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder Vilkårene, har Sælger ret til at suspendere Kunden. Sælger har også ret til at tildele kunden nye loginoplysninger.

Bestil

For at kunne foretage et køb via Hjemmesiden skal Kunden acceptere Vilkårene. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Kunden sig til at overholde Betingelserne fuldt ud, og at han har taget del i al forenelig information og accepterer brugen af persondata og cookies i overensstemmelse med Sælgers privatlivspolitik.

Aftale om køb indgås i forbindelse med, at Sælger bekræfter Kundens ordre og Kunden modtager en ordrebekræftelse via e-mail. Sælger opfordrer Kunden til at gemme denne ordrebekræftelse til enhver kontakt med Sælgers kundeservice.

Såfremt der er oplyst en forkert pris på en vare, som Kunden har bestilt, vil Sælger meddele Kunden dette og afvente Kundens godkendelse af den rettede pris, før Sælger fortsætter med bestillingen.

Levering

Levering sker som standard i samarbejde med PostNord. I enkelttilfælde og ved større leverancer har Sælger ret til at gøre undtagelse herfra. Læs mere om forsendelse og levering på hjemmesiden.

Lagervarer sendes normalt inden for det tidsrum, der er angivet på hver produktside på Hjemmesiden, dog senest inden for 5 hverdage efter bestilling. Den endelige og samlede leveringstid er styret af produktet med den længste leveringstid inkluderet i købet og distributørens leveringstid. Indeholder ordren bestilte varer, afventer Sælger varerne, inden levering til Kunden finder sted. Midlertidigt udsolgte varer er back-listet og sendes hurtigst muligt. Sælger er ansvarlig for forsendelsesomkostningerne for restordrer. Restordre med en værdi på mindre end DKK 500 annulleres og skal genbestilles.

Såfremt Sælger ikke er i stand til at levere inden for den aftalte tid, vil Kunden straks blive informeret om årsagen til forsinkelsen og om et nyt leveringstidspunkt. Såfremt Sælger ikke kan afhjælpe manglen inden for rimelig tid, har Kunden ret til at fortryde købet, hvilket også gælder for specialbestillinger.

Sælger er ansvarlig for transportrisikoen, det vil sige risikoen for, at et produkt beskadiges eller går tabt under transporten til Kunden. Kunden bærer risikoen i tilfælde af returnering til Sælger.

Hvis pakker skal afhentes, skal Kunden gøre det inden for den tid, der er angivet i meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og forsendelses-ID. Kunden modtager altid en besked, der viser, hvor og hvornår pakken skal afhentes. Meddelelse kan ske via e-mail, almindelig post og såfremt Kunden har oplyst et mobilnummer, også via telefon eller SMS.

For pakker, som Kunden ikke afhenter eller modtager, har Sælger ret til at opkræve de faktiske omkostninger for fragt og returforsendelse samt et administrationsgebyr for håndtering på DKK 300.

Transportskader

Kunden er forpligtet til at anmelde enhver transportskade inden for to (2) måneder. Dette skal ske til Sælgers kundeservice info-dk@duab.eu, således at Sælger har mulighed for at anmelde skaden til fragtfirma. Kunden er derfor ansvarlig for hurtigst muligt at pakke ud og efterse produktets tilstand for at opdage både synlige og skjulte transportskader.

Er der en synlig transportskade, meldes dette nemmest direkte til chaufføren ved modtagelsen. Bed chaufføren om at notere din kopi af fragtbrevet.

Ved transportskader må produktet ikke anvendes af Kunden og Kunden skal endvidere opbevare produktets emballage til eventuel returnering og eftersyn ved håndtering af skadesagen.

Fortrydelsesret

Kunden har altid 14 dages fortrydelsesret ved køb af varer på Hjemmesiden i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Det betyder, at Kunden har ret til at fortryde sit køb ved at give Sælger besked senest 14 dage efter, at Kunden eller Kundens repræsentant har modtaget den bestilte vare.

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende varetyper:

  1. Varer, der er fremstillet eller bestilt efter Kundens anvisninger, eller som i øvrigt har fået et tydeligt personligt præg, omfatter blandt andet specialbestilte varer (bestillingsvarer).
  2. Varer med brudt forsegling, som ikke kan returneres på grund af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager.
  3. En genstand, der hurtigt kan forringes eller blive gammel.

Såfremt Kunden ønsker at fortryde et køb foretaget via Hjemmesiden, skal Kunden, inden fortrydelsesfristen er udløbet, sende en klar og utvetydig besked til Sælger via e-mail til info-dk@duab.eu som hjælper Kunden med returneringsproceduren. Kunden skal indtaste sit navn, adresse, ordrenummer eller fakturanummer samt andre relevante oplysninger. For at forenkle returneringsproceduren har Sælger oprettet en returseddel og returprocedure, som kan læses mere om her.

Hvis ovenstående beskedmulighed ikke ønsker at blive brugt af kunden, kan kunden bruge standardformularen for at udøve fortrydelsesretten som Forbrugerstyrelsen har fremlagt. (På Svensk)

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten sørger Kunden for at sende varen retur og afholder omkostningerne ved returfragt. Varen skal sendes tilbage inden for 14 dage fra den dato, hvor meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten er fremsendt til Sælger. Produktet skal sendes godt emballeret i original æske. Kunden er ansvarlig for skader og andre risici i forbindelse med returforsendelse, hvorfor Sælger anbefaler at benytte en transportform, der har et pakkenummer, der kan spores. Sælger modtager ikke pakker mod efterkrav eller anbefalede breve og afhenter ikke pakker sendt til et posthus, for eksempel PostNord MyPack.

Såfremt Kunden ønsker at benytte Sælgers fragtaftale, gælder følgende priser:

  • Varebrev / postpakke 150 SEK

Når Kunden fortryder sit køb, tilbagebetales det af Kunden betalte beløb for varen til Kunden, inklusive leveringsomkostninger. Der gælder undtagelser for eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at Kunden har valgt en anden leveringsmetode end den standardlevering, som Sælger tilbyder. Ved returnering af en del af en ordre refunderes leveringsomkostningerne ikke.

På det beløb, der skal tilbagebetales, har Sælger ret til at fratrække et beløb svarende til varens værdiforringelse i forhold til varens oprindelige værdi, hvis og i det omfang en sådan værdiforringelse skyldes, at Kunden har håndteret produktet til i større omfang end nødvendigt for at bestemme dens egenskaber eller funktion.

For at forenkle håndteringen af returneringer for både Kunden og Sælger og for at undgå eventuelle tvister, vælger Sælger at have som politik og garanti for Kunden, at såfremt følgende punkter er opfyldt ved returnering eller ombytning, ikke fradrag for værdiforringelse vil finde sted. Såfremt nedenstående punkter derimod ikke er opfyldt, vil Sælger i de tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt for at udnytte sin retlige ret til at opkræve erstatning for varens værdiforringelse. Denne kompensation varierer fra sag til sag og meddeles til kunden, inden der foretages en eventuel tilbagebetaling.

Retningslinjer for retur og bytte for at undgå afskrivningsfradrag:

  • Hvis produktets emballage er genlukkelig, har Kunden ret til at åbne emballagen og kontrollere og teste produktet. Ved returnering skal produktet dog være i original stand og i original emballage.
  • Varen skal returneres i original emballage, emballagen må ikke være beskadiget og alt originalt indhold skal medfølge.
  • Produktet må ikke have været monteret, brugt eller på anden måde afviget fra dets originale stand.

Sælger tilbagebetaler beløbet til Kunden inden for 14 dage fra Sælgers modtagelse af meddelelsen. Undtagelsesvis kan tilbagebetaling tage længere tid, dog senest 14 dage efter, at Sælger har modtaget varen, eller alternativt kan Kunden fremvise bevis for, at varen er returneret, alt efter hvad der indtræffer først.

Garanti

Sælgers produkter er omfattet af minimum (1) års garanti, medmindre andet er angivet med undtagelse af forbrugsvarer. Garantien på varer omfatter kun originale fabrikationsfejl, og dermed ikke fejl, der opstår under eller efter selve produktets funktion og udseende, ombygning eller anden ændring. Garantien gælder fra købsdatoen, hvor Kundens ordrebekræftelse, kvittering og følgeseddel er gældende som garantibevis.

I de tilfælde, hvor producenten selv eller gennem servicevirksomheder varetager garantiforhold, henvises Kunden primært til disse for håndtering af garantikrav. I tilfælde hvor en producent eller importør yder en længere garantiperiode på et (1) år, er produktet naturligvis omfattet af denne garanti, men garantikrav skal rettes direkte til denne producent eller importør efter udløbet af det første år.

Reklamation

Reklamationsretten omfatter varer, der er defekte i henhold til gældende forbrugerlovgivning. En kunde, der ønsker at tilkendegive en gyldig fejl i den bestilte vare, skal kontakte Sælger hurtigst muligt efter, at fejlen er opdaget. Reklamationer fremsat inden for to måneder efter, at Kunden har opdaget fejlen, anses altid for rettidigt fremsendt. Kunden har 3 års ret til at klage over varer købt hos Sælger.

Ved reklamation skal Kunden beskrive fejlen eller skaden så detaljeret som muligt og vedlægge billeder af skaden. Dette for at Sælger så godt som muligt kan vurdere forholdet. Efter at Sælger har modtaget sagen, skal Kunden bistå Sælger med yderligere oplysninger og billeder, der er nødvendige for sagens behandling. For at returnere en reklamation, anvendes samme procedure som for fortrydelsesretten.

Ved afsluttet sag og godkendt reklamation skal Kunden anvende en af Sælger udleveret returfragtseddel og så vidt muligt altid returnere varen i original emballage med tilhørende emballage. Varen skal leveres til Sælger inden for 14 dage fra modtagelsen af returfragtsedlen.

Når det reklamerede produkt er returneret, og reklamationen er godkendt, yder Sælger Kunden erstatning i henhold til gældende forbrugerlovgivning. Sælger tilstræber, at dette sker inden for 30 dage efter, at Sælger har modtaget reklamationen, men dette kan tage længere tid afhængig af varens art.

Sælger er ansvarlig for returfragt for godkendte reklamationer.

Sælger forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at produktet ikke er defekt i henhold til gældende forbrugerlovgivning.

Sælger refunderer ikke tabt omsætning eller omkostninger til reparation udført af andet værksted, hvis dette ikke er aftalt.

Force Majeure

Sælger er fritaget for at opfylde sine forpligtelser over for Kunden forårsaget af forhold, som Sælger ikke kunne kontrollere, såsom ændret lovgivning, regeringsindgreb, tekniske problemer, konflikt på arbejdsmarkedet, brand, oversvømmelse, krig, terrorisme, sabotage, større ulykker eller lignende begivenheder. Disse forhold skal udgøre fritagelsesgrundlag, som medfører fritagelse for erstatning og andre sanktioner. Skulle en sådan situation opstå, informerer Sælger Kunden, og begge parter har ret til at fortryde købet med øjeblikkelig virkning.

Ændring af vilkårene

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse vilkår til enhver tid. Alle ændringer af disse vilkår vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Ændringer gælder fra Kundens accept af Vilkårene i forbindelse med et nyt køb eller et genbesøg på Hjemmesiden, eller 30 dage efter, at Sælger har informeret Kunden om ændringerne. Sælger anbefaler dog, at Kunden løbende holder sig opdateret på Hjemmesiden for at blive underrettet om eventuelle ændringer i Vilkårene.

Ugyldighed

Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsret finder, at nogen af bestemmelserne i disse vilkår er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse og alle andre bestemmelser være gyldige og håndhævede i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. De bestemmelser, der er erklæret ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevant juridisk vejledning og rådgivning.[/h2]

Tvist

Tvister skal primært løses efter aftale og drøftelse med Sælgers kundeservice.

I tilfælde af en tvist, der ikke kan løses i samråd mellem Kunden og Sælger, kan Kunden anmelde forholdet via ARNs hjemmeside, se nedenfor, eller til en EU-fælles hjemmeside for at få din tvist prøvet online, såkaldt ODR (Online Dispute Resolution). EU-webstedet for onlinetvistbilæggelse kan findes her http://ec.europa.eu/odr

Hvis en løsning ikke kan findes, kan Kunden henvende sig til det almindelige klagenævn:

Allmänna reklamationsnämnden

Boks 174

10123 Stockholm

Sverige

http://www.arn.se

I tilfælde af en tvist følger Sælger en afgørelse fra Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Husqvarna PDI

Inspektion før levering og sikkerhedsinstruktioner

Følgende kontroller vil blive udført af Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB (556395-8809) ved bestilling af et Husqvarna® produkt, så du som kunde ville kunne føle dig tryg og indforstået med maskinens funktion og sikkerhed under brug.

Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB er autoriseret forhandler af Husqvarna AB, hvilket betyder, at vi i forbindelse med køb af et Husqvarna-produkt pakker ud, gennemgår maskinen, tjekker sikkerhedsfunktionerne og udfører leveringstjek. Vi tilbyder også i nogle tilfælde at installere solgte maskiner hos kunden.

Ved bestilling via dk.duab.eu bekræfter kunden, at han er godt bekendt med korrekt brug, sikkerhedshåndtering og pleje af bestilte produkter. Dette gøres ved at bruge de vedlagte brugsanvisninger med tilhørende sikkerhedsdel, manualer/information fra Husqvarnas hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice på dk.duab.eu.

Produktet vil blive afleveret til kunden klar til brug sammen med al nødvendig dokumentation og eventuelt værktøj eller tilbehør, der skal leveres. Vi vil give dig instruktioner om produktets korrekte brug, sikkerhedshåndtering og pleje i henhold til produktets brugsanvisning.

Bemærk venligst, at hvert produkt leveres med en brugsanvisning og aktuelle sikkerhedsinstruktioner. Sikkerhedsreglerne skal følges. Du finder også sikkerhedsforskrifter som PDF-fil, der kan downloades på den respektive produktside på dk.duab.eu.

Husqvarnas PDI-krav til os som autoriseret forhandler betyder, at produktet vil have dobbelt tape ved levering, fordi vi har åbnet din karton og foretaget en inspektion som ovenfor, før den blev leveret til dig. Det betyder, at du som kunde skal føle dig tryg og tilfreds og få de bedst mulige forhold med dit nye Husqvarna-produkt.